etusivu > PELTO

 

Pellot ovat pääasiassa hienohietamaita, mutta mukaan mahtuu myös savi- ja multamaita, eli koneketjun täytyy toimia monella eri maalajilla. Lohkot sijaitsevat keskimäärin viiden kilometrin päässä tilakeskuksesta. Pellot sijaitsevat pääsääntöisesti kolmella eri alueella. 1/3 pelloista on aivan tilan lähellä, 1/3 5 km:n päässä, ja loput sijaitsevat noin kymmenen kilometrin päässä olevassa kylässä. Yleensä ollaan pyritty tekemään kukin kolmannes kerralla erikseen valmiiksi, että koneiden siirtelyyn menisi mahdollisimman vähän aikaa. Kevättöihin tilalla osallistuu pääsääntöisesti kaksi henkilöä.

Tuotteet

Viljelemme pääasiassa ohraa omien eläintemme rehuksi.  Myös kauraa viljellään pienessä määrin.

 

Viljelymenetelmät

Viljelemme peltojamme melko perinteisin menetelmin. Pellot kynnetään tai kevytmuokataan lautasäkeellä suurimmaksi osaksi syksyllä. Keväällä kylvöpohja valmistetaan s-piikkiäkeellä. Rikkakasviruiskutuksen lisäksi olemme pitäneet tärkeänä tautiruiskutusta.

LISÄMAAN RAIVAUS

Eläinmäärän lisääntymisen vuoksi olemme hankkineet lisäpeltoa myös raivaamalla sitä metsästä. Raiviolta kerättiin ensin suurimmat kannot ja hakkuutähteet pois. Sen jälkeen pohja jyrsittiin. Hehtaarin jyrsimiseen kului aikaa noin 6,5 tuntia. Pelto saatiin melko nopeasti hyvään kasvukuntoon sian lannalla.

Raivio jyrsimisen jälkeen Ensimmäisen vuoden kaurakasvusto Raivion salaojitus ensimmäisen sadonkorjuun jälkeen
etusivu > PELTO