etusivu > ELÄIMET


Siantuotantomme on ns. yhdistelmätuotantoa, eli tuotamme porsaat itse ja kasvatamme ne teuraaksi asti. Emakot ovat maatiaisen ja yorkshiren risteytyksiä, ja ne siemennetään hampshirellä tai durocilla.

Ruokinta

Ruokinta perustuu ohran-, vehnän- ja kauranjauhojen, tiivisteiden, ovr:n, kasvirasvan ja veden seokseen. Emakot ruokitaan yhdestä kolmeen kertaa päivässä ja porsaat ja lihasiat kolmesti. Porsaille jaetaan noin kymmenen päivän iästä alkaen liemirehua siihen tarkoitetun liemivaunun avulla. Lihasiat kuluttavat kasvukilon tuottamiseen noin 2,3 ry rehua, ja lihasikalassa on kasvanut noin 3,7 erää vuodessa. Liemiruokintaan olemme olleet erittäin tyytyväisiä.

porsaat
Porsaat viihtyvät lämpölampun alla
liemiruokkija
Liemiruokkija "Meyer Lohne"
Porsitussikalassa ruokintakoneena on "Weda"

 

Rakennukset ja käyttökokemukset

Sisäänkäynti

Eläinten hoitaja voi toimia tietämättään taudin tuojana sikalaan. Eläintauteihin liittyvät taloudelliset riskit ovat suuria. Siksi eläinten hoitajien tulee olla tarkkoja puhdistautumisessa itsensä ja varsinkin sikalassa vierailevien ihmisten osalta. Sikalaan kuljetaankin tautisulun kautta, jonka muodostaa siviili- ja työvaatteiden välissä olevat peseytymistilat. Tautisulku erottaa konkreettisesti ”puhtaan” alueen eli tuotantotilan ”likaisesta” alueesta.

 

Porsitusosastot 

 
Porsasliemirehukärry

Porsituksessa karsinan pituus on 2750 mm ja leveys 2000 mm. Lantaritilä on valurautaa. Karsinan etuosan lattia on betonia. Porsaille on oma lattialämmitetty nurkkaus, joissa on myös lämpölampulliset katokset. Lämpö katosten alla saadaan helposti 30:een asteeseen.

Häkkien kohdassa ei ole lattialämpöä, ja korvausilmaluukutkin on suunnattu niitä kohti, joten emakoille saadaan ihanneolosuhteet ilmastoinnin ja lämmön puolesta. Häkin leveys on säädettävissä emakon koon mukaisesti.

Emakoilla tulee liemiruoka kolmesti vuorokaudessa. Porsailla on 3 l:n ritilään kiinnitettävät rehuastiat, jotka tankataan kerran tai kahdesti päivässä. Kippojen puhdistettavuus on erittäin helppo kiinnitystapansa vuoksi.


Vieroitusosasto

Porsaat ovat tällä osastolla noin neljäviikkoisesta 25 kg:aan saakka, jonka jälkeen ne siirretään lihasikalaan. Ruokinta perustuu täysin liemirehuun. Ensimmäisinä päivinä porsaille annetaan osaksi samaa velliä kuin porsituskarsinoissakin mahdollisimman loivan muutoksen aikaansaamiseksi.

vieroitusosasto

Karsinat ovat ns. kaksi-ilmastokarsinoita, eli osa karsinasta on katettu. Katoksen alla lämpötilatavoite on aluksi noin 28 astetta. Ruokintakaukalo on väliaidan alla siten, että kahden karsinan porsaat pääsevät syömään samasta ruuhesta.  Karsinan mitat ovat 2600 mm * 4200. Yhdessä karsinassa pidetään enintään 24 porsasta.  Lämmitys tapahtuu lattialämmityksen kautta.

 

Tiineytysosasto

Tällä osastolla emakot ovat tiineytyksen jälkeen kolmesta neljään viikkoa. Häkkien pituus on 2400 mm ja leveys 650 mm, ja ensikkokarsinoiden mitat 3000 mm * 4000 mm. Vanhassa sikalassamme jokaisesta tiineytysosaston häkistä ja karsinasta oli suora yhteys karjun karsinaan. Uudessa ratkaisussamme karju tuodaan tarvittaessa paikalle, mikä on helpottanut kiimojen löytymistä. Karju kulkua pystytään ohjaamaan helposti häkkien edessä olevien porttien avulla. Emakot pidetään pääasiassa lukittuina tällä osastolla, mutta haluttaessa häkin saa helposti avattua takapuolelta eläimen jaloittelun mahdollistamiseksi.

Ilmastointi on alipainetoiminen. Korvausilmaluukut säädetään käsikäyttöisesti ja puhallin toimii termostaatilla. Lämpötilatavoite on noin 18 astetta, ja lämmitys hoituu tälläkin osastolla lattialämmityksellä. Valaistus tällä osastolla on voimakkaampi kuin muualla kiiman tulon parantamiseksi.

Karju

Karjun karsinan aidat muodostuvat 10 cm paksuista pystyputkista, joiden pituus on 90 cm ja väli 25 cm. Tällaisen aidan läpi pääsee ihminen helposti kulkemaan, mutta karju ei siitä pääse. Ratkaisu on osoittautunut toimivaksi.


 

Tiineysosastot

Tiineysajan emakot ovat ryhmäkarsinassa. Ratkaisussa emakoilla ei ole erillisiä ruokintahäkkejä, vaan ruokintaa rauhoittamaan ruuhi on jaettu lyhyin väliaidoin.  Emakot jaetaan karsinoihin koon, iän ja kuntoluokan mukaan. Karsinoissa on betoniritilä ja betonipohja. Olkea jaetaan emakoille pieniä määriä mahan täytteeksi. Lämmitys tapahtuu lattialämmityksellä, mikä on osoittautunut erittäin toimivaksi myös näillä osastoilla.

 

Lihasikala

Lihasikaosastoilla on ns. väliaitaruokinta. Ruokintakaukalo on sijoitettu kahden karsinan väliaidan alle, josta siat voivat syödä molemmin puolin. Ruokinta hoituu liemirehuilla, ja ruokintakertoja on vuorokaudessa kolme. Ruuhta on varattu eläintä kohden 35 cm. Liemirehun lisäksi sioille jaetaan päivittäin olkea tai paperia pureskelumateriaaliksi

Karsinan mitat ovat 2250 - 2400 mm * 4200 mm, josta betonilantaritilää on noin kolmasosa. Juomanippa on sijoitettu lantakuilun päälle, joka osaltaan opastaa lantapaikan.

Ongelmia näillä osastoilla ovat vähittäinen hännänpurenta ja helleilmojen aikainen sotkeminen. Ilmastointi toimii alipaineilmastoinnilla. Automaattikeskus ohjaa korvausilmaluukkuja katossa, ja puhaltimia. Puhaltimien putket on sijoitettu noin metrin alaspäin katosta, että ilma kiertäisi riittävän alhaalta. Huonekorkeus on kolme metriä, joka on osoittautunut oikein hyväksi ilmastoinnin kannalta. Ilma on raikas ja liikkuu maksimissaan 80 m3 / h per eläin. Lämpötilatavoite on asetettu noin 19 asteeseen.

Kahta karsinaa kohden on yksi loisteputkivalaisin, joka on sijoitettu rehukaukalon yläpuolelle, että syöntipaikka olisi mahdollisimman valoisa. Ikkunat peitetään kesäajaksi liian lämmön vuoksi. Talvisin lisälämpöä saadaan ulkoseinillä kiertävistä pattereista ja uudemmassa lihasikalassa siirryimme lattialämmitykseen mikä on osoittautunut paremmaksi. Talvella olosuhteet ovat hyvät, eikä kosteus, tai sotkeminen ole ongelma.

Karsina- ja seinärakenteet ovat betonia ja rautaa, joten rakenteiden rikkimeno on epätodennäköistä. Aitaelementit valoimme itse. Vanhassa lihasikalassa ruuhen päällä on puikkoaita, mutta uudessa osassa teimme senkin betonista.

 

Karsinoiden puhdistus erien välillä

Asensimme sikalaan pesulinjaston, eli painepesuri saa nyt olla yhdessä paikassa, ja vain pesuletkua tarvitsee siirrellä osastolta toiselle. Se on tehnyt pesutyöstä hieman miellyttävämpää.

 

 

Lastaustila

Lastaustilat sijaitsee molemmissa sikaloissamme lähellä sikalan keskipistettä, joten eläinten siirtelymatkat sinne ovat lyhyitä. Tilat on jaettu pienempiin osiin karsina-aidoin sikojen käsittelyn helpottamiseksi, ja tappelun vähentämiseksi. 

Eläinkuljetusvaunu lastaustilan ovella

Terveydenhoito

Tilalta löytyy eläinlääkärin tekemät raportit kulloisestakin terveystilanteesta. Atrian kanssa tehty laatulihasopimus velvoittaa vähintään neljään lääkärikäyntiin vuodessa. Lääkäri tarkistaa eläinten yleisen terveydentilan ja hoidon. Käytettävissä on mm. tuotanto-olosuhteiden tarkastusraportti, ruokintasuunnitelma ja edellisten kasvatuserien lihantarkastustiedot. Eläinlääkärin käynneistä, todetuista sairauksista, lääkkeiden käytöstä ja kuolleisuudesta pidetään tilalla kirjaa. Kirjanpito toimitetaan teurastamolle.


etusivu > ELÄIMET